eemhaven 005

De Stichting Vrienden van de Eem financieel steunen kan op twee manieren

Wellicht wilt u een schenking doen of zelfs donateur worden van onze stichting. Dit is uiteraard zeer welkom, omdat wij als stichting afhankelijk zijn van uw financiële steun. Klik op onderstaande link voor het downloaden van een machtigingsformulier hiervoor.

Met het ondertekenen van een machtigingsformulier geeft u als opdrachtgever de SVE toestemming om eenmalig voor een schenking, of doorlopend voor donaties een bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven en gaat u akkoord met de regels van het machtigen. Het bedrag zal dan aan het einde van de maand van uw rekening worden afgeschreven. Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Een machtiging kan ook te allen tijde schriftelijk bij de stichting ingetrokken worden.

Machtigingsformulier downloaden

KvK nummer : 634724738
Bank IBAN : NL92 RABO 0304 3276 54
t.n.v Stichting Vrienden van de Eemhaven


De Stichting Vrienden van de Eem heeft van de Belastingdienst de ANBI status gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI status). Dit heeft als voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk -en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan onze de doelstelling. De Stichting Vrienden van de Eem publiceren, in navolging van de ANBI verplicht hier aangaand, jaarlijks haar financiële verslaglegging op haar website.