eemhaven 003

Uitleg Ambitiedocument De Nieuwe Stad

Dinsdag 24 januari a.s. spreekt de Raad en het College van de gemeente Amersfoort  in de Ronde opnieuw over de toekomst van De Nieuwe Stad.
Het gaat dan om de uitleg van het Ambitiedocument (AmbD).  Met name over de vraag waar de gewenste bouwvolumes, en met welke hoogte binnen De Nieuwe Stad, het beste gestalte kunnen krijgen.

Lees meer....