eemhaven 003

Bouwhoogte Eemhaven vanuit ander perspectief

eemplein alternatief nov16De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) vraagt helderheid over de gewenste bouwmassa's en de locaties daarvan in De Nieuwe Stad. Zij vindt dat het proces traag verloopt en pleit voor snel duidelijkheid, zodat de gebiedsontwikkeling zorgvuldig maar ook spoedig van start kan gaan.

'Ondernemers in het gebied verdienen een snelle verbetering, zeker voor wat betreft de openbare ruimte', schreef de SVE recentelijk in een brief aan de raadsleden en het college. Dinsdag werd in de raadzaal de toekomst van De Nieuwe Stad besproken waarin uitleg werd gegeven over het ambitiedocument. Met name de vraag waar de gewenste bouwvolumes, en met welke hoogte, binnen De Nieuwe Stad het beste gestalte kunnen krijgen, kwam aan bod.

Lees het gehele artikel....