eemhaven 003

Aangepaste plan voor kamer 3

Geachte Raadsleden,

Afgelopen zaterdag  kon u en Amersfoort in het AD kennis maken met het aangepaste plan voor kamer 3 (oude plek containerwoningen).
https://www.ad.nl/amersfoort/welk-ontwerp-gaat-het-worden-aan-de-eemhaven~ac5cb601/

Dit plan wordt dinsdag in stemming gebracht door middel van een motie.

Eerder heeft wethouder Stegeman laten weten dat het college het 3 meter naar achteren verschuiven van de woontoren wil onderzoeken door het laten maken van een 3D presentatie zoals bij de Spot.
De SVE wacht met spanning af totdat deze presentatie er is.

De SVE is en blijft geen voorstander van hoogbouw op deze locatie direct aan de smalle Kleine Koppel en Eemhaven.
Wij vinden de verschuiving van 3 meter naar achteren van de toren en het wit maken onvoldoende.

Tevens maken wij bezwaar tegen de gemanipuleerde visualisatie (https://amersfoort.notubiz.nl/document/5738521/1/Kamer_3_de_Nieuwe_Stad_visualisaties)  inzake de schaduwwerking van de woontoren van kamer 3. Deze zou bij een objectieve presentatie minimaal tot de overkant van de Eemhaven moeten reiken. Een objectieve presentatie is van belang mede omdat de schaduwwerking van de hoogbouw aan de Kleine Koppel telkens een punt van discussie is. Het idee de toren 3 meter te verschuiven naar achteren is ontstaan om juist deze schaduwwerking te beperken. Wij hopen dat de gemeenteraad haar oordeel niet op basis van deze onjuiste impressie zal bepalen.

Nu kent u de SVE als niet alleen een club die tegen is maar vooral een club die mee wil denken in oplossingen.

Als alternatief hebben wij een optie C voor u getekend.
Gezien de plannen voor Zandfoort aan de Eem en de hoogbouwplannen achter het Lokaal zou de toren, stedenbouwkundig, beter tot haar recht komen aan de Oliemolenhof zijde.

Wij stellen voor, wanneer de Raad echt Samen de Stad wil maken, dat u alsnog voorstelt om het gehele plan van Jan Poolen een kwart slag te draaien (zie optie C). Zodanig, dat het hoge gedeelte aan de achterzijde komt te liggen. Dat sluit dan aan bij de ideeën die André van Gelderen inmiddels heeft voor Zandfoort aan de Eem. Dan is er tenminste sprake van enige samenhang met het nieuwe Zandfoort aan de Eem en toekomstige hoogbouwplannen vlak achter het Lokaal. Dan kan de kade de zo gewenste kleinschalige vorm en menselijke maat behouden. Tevens hoeft er dan ook niet in volume ingeleverd te worden en scheelt dit de gemeentelijke kas €200.000.

Helaas kunnen wij daarom het voorstel niet steunen omdat 3m verschuiven niet voldoende helpt om de invulling te krijgen die wij beogen.

Wij dringen er bij u op aan goede nota te nemen van onze optie C en tot wijze besluitvorming te komen, die recht doet aan de kwaliteit van de Eemhaven.

 model C SVE 29okt17