eemhaven 003

Tekst Nieuwsbrief 10 februari 2016

Beste vriend(in) van de Eemhaven.                                    

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de bouwplannen voor blok 3, Eemplein. Op 3 februari heeft het college een Raadsinformatiebrief verstuurd. Klik hier -> Raadsinformatiebrief
Bij deze brief zitten diverse bijlagen met relevante informatie. Klik voor alle reacties op het ontwerp van DAC, waaronder die van de SVE -> Reacties

Op 16 februari wordt het ontwerp besproken in een Ronde op het gemeentehuis. Dit zal gebeuren in de raadszaal om 19.00 uur. Het SVE bestuur heeft de collegereactie in de Raadsinformatiebrief besproken en zal reageren in de lijn van onze begin januari ingezonden reactie. Klik hier voor onze eerdere reactie -> Reactie SVE .

Het College geeft groen licht voor het plan, de Raad is nu aan zet. Wij roepen u op om deze informatieavond te bezoeken en hopen u te treffen op dinsdag 16 februari 2016 – 19.00 uur – Gemeentehuis Amersfoort – Raadzaal 1.02 “De Ronde”.

Het bestuur van de SVE,
Ruud Luchtenveld;
Martin Stoffer;
Laurens Olieman;
Francis Hazekamp;
Ab van der Noll;
Joke Sickmann.

Bijlagen:

Persverklaring Stichting Vrienden van de Eemhaven

Persverklaring Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) i.v.m. de informatiebijeenkomst op dinsdag 16 februari over het ontwerp van de Amersfoortse Combinatie (AC) voor Blok 3, Eemplein.

“Monddood “gemaakte Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) vraagt gemeenteraad om geen applausmachine te zijn maar visionair richting te geven.

 

‘’Wie is het geweten van de Eemhaven?’’

 

Onder die titel stuurde de Stichting begin januari een genuanceerde reactie op het ontwerp van de Amersfoortse Combinatie voor de bebouwing van blok 3 van het Eemplein. Inmiddels reageerde het college met een informatiebrief waarin wordt ingegaan op de binnengekomen reacties. De Stichting riep de gemeenteraad al eerder op een constructieve behandeling van de reacties mogelijk te maken en daarover nader in gesprek te gaan. Vooralsnog is echter geen sprake van een Ronde in de Raad waar via inspraak nog kan worden gereageerd op de collegereactie. De informatieve bijeenkomst op dinsdag 16 februari a.s. biedt daartoe geen mogelijkheid. De Stichting voelt zich daarom dinsdagavond “monddood”.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in De Nieuwe Stad?

04 februari 2016 (website gemeente Amersfoort)

De Nieuwe Stad voegt een smaak toe aan de binnenstad van Amersfoort. Het gebied tussen De Nieuwe Poort, Brabantsestraat, de Eem en de 2016 02 04 Nieuws Gemeente amersfoortEemlaan bruist van de ontwikkelingen en activiteiten. In het gebiedje zijn inmiddels zo'n 90 ondernemers actief en leiden de HU en MBO Amersfoort vele honderden studenten en leerlingen op.

Als bezoeker kun je er onder meer concerten bijwonen, bijzondere aankopen doen, koffie drinken, lunchen en dineren, een locatie huren voor een feest of vergadering, naar de kapper en sinds kort ook naar de sauna.

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen en activiteiten in De Nieuwe Stad kan zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief De Nieuwe Stad Leeft. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.denieuwestad.nl.

BLOK 3

Reactie Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) op het ontwerp van de Amersfoortse Combinatie (AC) voor Blok 3, Eemplein.

 10 januari 2016

‘’Wie is het geweten van de Eemhaven?’’

Het ontwerp van de Amersfoortse Combinatie heeft diverse reacties opgeroepen bij de Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE). Er is waardering voor, dat het ontworpen gebouw is ‘’opengewerkt’’ waardoor de zon tussen de twee hoofdgebouwen nog de kans krijgt om de Grote Koppel te beschijnen. Door het vele glas in de onderste 9 meter is er op maaiveld hoogte een gevoel van transparantie, spiegeling van het glas zal deze kwaliteit mogelijk wel beperken. De transparantie in de avond zal er zeker zijn. Afhankelijk van de invulling van de plint zal deze transparantie een meerwaarde opleveren.

Blok 3

Raad moet eisen stellen

Lof en kritiek op flat aan de Eem

Leo de Vries
AD AMERSFOORT 8-12-15

In de omgeving van het Eemplein wordt wisselend gereageerd op het ontwerp voor de hoogbouw van Blok 3. De luchtigheid van het gebouw wordt geroemd, 'maar het blijft een fors bouwblok'.
Bewoner Niels ter Meulen van de Grote Koppel vindt het 'een mooie oplossing'. ,,Persoonlijk zie ik liever een klein parkje,'' zegt hij in zijn deuropening, uitkijkend over Blok 3. ,,Maar als er toch gebouwd moet worden, dan vind ik dat de architecten een fraai blok hebben ontworpen dat veel minder kolossaal overkomt dan eerdere plannen.''

Meer groen
Ook ondernemer Sjoerd Wielenga kijkt uit op de beoogde bouwplaats. ,,Het ziet er wel wat rommelig uit,'' is zijn eerste reactie op het laatste ontwerp. ,,Bovendien zie ik op deze plek liever wat meer groen óf betere winkels.'' Zijn collega Adriënne Simons vindt het goed dat het 'geen massief bouwblok' meer is. ,,Maar pas op dat het geen tochtgat wordt met al die hoge wanden.'' Henk van Burgsteden zit dagelijks te vissen aan de Eem bij fietsersbrug 't Sasje. ,,Laat ze maar lekker bouwen,'' zegt hij, terwijl hij zijn 32ste witvisje van die dag naar boven hengelt. ,,Iedereen praat toch in zijn eigen straatje.'' Wat hem betreft mogen de bouwers hun gang gaan. ,,Iedereen moet toch wonen?''

Laurens Oliemolen

 

Bootbewoner Laurens Olieman prijst de architectuur van het gebouw. ,,Het is dynamisch,'' zegt hij vanaf zijn schip in de Eemhaven. ,,Maar het blijft een gebouw van 27 meter hoog. Dat is hoger dan het Eemhuis. Als we dit toestaan, zal andere hoogbouw snel volgen en verdicht de Eemhaven compleet. Er is ook helemaal geen groen ingetekend. Bovendien is het jammer dat de stad en de raad niet tussentijds zijn betrokken bij het ontwerp.''Oud-wethouder Ruud Luchtenveld is voorzitter van de vereniging Vrienden van de Eemhaven. ,,Nu is het woord aan de stad,'' zegt hij. ,,We zullen onze leden deze week bij elkaar roepen om een standpunt te bepalen. Persoonlijk vind ik het een mooi ontwerp, maar ik blijf bang voor een grote schaduwwerking in de haven. Ook het Eemplein zelf zal er donkerder van worden.''

 

 

'Aangekondigd'
Bewoonster Judith Verhoef van het Eemplein betreurt de komst van hoogbouw naast haar hooggelegen appartement. ,,Maar het is geen verrassing, dit was aangekondigd.''

Eigenaar André van Gelderen van 'strandtent' Zandfoort aan de Eem is verguld met het ontwerp. ,,Het past goed in een moderne stad. Het is en blijft een groot en zwaar blok, maar ik snap ook dat er geld moet worden verdiend. En als ondernemer wil ik wel meedenken over invulling van de 'stadsruimte' op de begane grond.''

Penthouse vult eindelijk lege plek aan de Eem

Marco Willemse
AD-AMERSFOORT 7-12-15

ARTISTS IMPRESSION EEMPLEINArtist's impression van het ontbrekende gebouw aan het Eemplein, dat verspringende bouwlagen krijgt.

Verspringende bouwlagen, een zwevende binnentuin en een omhulsel van glas, wit pleisterwerk en hout. Het langverwachte ontwerp voor het ontbrekende gebouw aan het Eemplein oogt allesbehalve als het Blok waarmee het wordt aangeduid.

Het plan voor de onbebouwde hoek van het stadsplein is getekend door Zeep Architects and Urban Design in nauwe samenwerking met ontwikkelaar Latei en ideeënbureau Imix. De gemeente is enthousiast over het concept dat de trojka uitdacht voor de open plek, die in de volksmond  'de kattenbak' is gaan heten.De bedenkers schaafden het massieve bouwblok uit het oorspronkelijke plan van  Multivastgoed bij tot een gebouw met een beduidend kleiner volume en veel verschillende bouwhoogtes. Het ontwerp biedt ruimte voor 45 penthouses met grote dakterrassen, een centrale binnentuin op hoogte en een ondergrondse privéparking. De appartementen aan de Eemhaven kosten ten minste een half miljoen euro.

De hoger gelegen (woon)etages steken, net als in het Eemhuisontwerp,  een stuk uit over het plein. In de negen meter hoge glazen plint op de begane grond is ruimte voor horeca en winkels. De voorzijde langs de Eem moet een stadsruimte worden voor een breed publiek. Ze is volgens Gijsbert Jansen van Imix met opzet nog niet ingevuld. Zijn bureau nodigt Amersfoorters  met  ideeën over de invulling nadrukkelijk uit zich te melden.De maximale bouwhoogte van 27,5  meter in het bestemmingsplan stuitte vanaf het begin op verzet van omwonenden en plannenmakers uit het ernaast gelegen Oliemolenkwartier. In het ontwerp is rekening gehouden met hun bezwaren, zegt architect Poolen. ,,Er zijn maar een paar punten waar we de uiterste hoogte bereiken. Het is pertinent niet zo dat we een 27,5 meter hoge muur optrekken waar je tegenaan loopt vanaf de brug.''Ontbrekende schakel
Volgens de architect is het door hem ontworpen Blok 3 de ontbrekende schakel tussen het Eemplein,  de oude binnenstad, het Gildenkwartier, de Nieuwe Stad en de Kop van Isselt. Het raakt aan wat hij 'het collectieve geheugen' van de stad noemt. ,,Tot in de jaren negentig stonden er fabrieken en silo's langs de haven. Die waren heel wat dominanter.  Iets van die oude dynamiek zit in dit gebouw.''