eemhaven 003

Bouwhoogte Eemhaven vanuit ander perspectief

eemplein alternatief nov16De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) vraagt helderheid over de gewenste bouwmassa's en de locaties daarvan in De Nieuwe Stad. Zij vindt dat het proces traag verloopt en pleit voor snel duidelijkheid, zodat de gebiedsontwikkeling zorgvuldig maar ook spoedig van start kan gaan.

'Ondernemers in het gebied verdienen een snelle verbetering, zeker voor wat betreft de openbare ruimte', schreef de SVE recentelijk in een brief aan de raadsleden en het college. Dinsdag werd in de raadzaal de toekomst van De Nieuwe Stad besproken waarin uitleg werd gegeven over het ambitiedocument. Met name de vraag waar de gewenste bouwvolumes, en met welke hoogte, binnen De Nieuwe Stad het beste gestalte kunnen krijgen, kwam aan bod.

Lees het gehele artikel....

Uitleg Ambitiedocument De Nieuwe Stad

Dinsdag 24 januari a.s. spreekt de Raad en het College van de gemeente Amersfoort  in de Ronde opnieuw over de toekomst van De Nieuwe Stad.
Het gaat dan om de uitleg van het Ambitiedocument (AmbD).  Met name over de vraag waar de gewenste bouwvolumes, en met welke hoogte binnen De Nieuwe Stad, het beste gestalte kunnen krijgen.

Lees meer....

 

 

Bouwhoogte aan kade is opnieuw twistappel

images4.persgroep.net

De gekleurde spaceboxen bij de Eemhaven maken volgend jaar plaats voor een complex met veertig huurappartementen en tien werkateliers. Omwonenden en ondernemers in het gebied vinden het gebouw met één woontoren tot 27 meter veel te hoog worden.

Lees het hele artikel....

Hoogbouw aan de Eemhaven

Komt er een wand met overwegend hoogbouw (15-30m) langs de historische Eemhaven?
Het gemeentelijk Ambitiedocument 2015 wordt nu gevolgd waardoor de havenkade tussen het Eemplein en de Brabantsestraat op termijn voor meer dan 50% uit een wand tot 30 meter hoog bestaat. Dat is meer dan 2x zo hoog als de overzijde.
Naast het ontbreken van enige relatie met de overzijde, geeft deze hoogte een gemiddeld schaduwvlak tot aan de overzijde van het water. Veel boten, ook passanten, liggen de hele dag in de schaduw.
Het complex Rohm en Haas en de Prodent fabriek, de laatste verwijzingen naar de oude haven, moeten er in de ambitie van de gemeente op termijn ook aan geloven. Ook hier wordt bebouwing tot 30 meter hoog voorgesteld.

Inspraakreactie Mr R. Luchtenveld, namens de Stichting Vrienden van de Eemhaven

Bij Ronde “Peiling Ambities programma Stadshart” op 28 juni 2016
De Stichting Vrienden van de Eemhaven is blij dat de Eemhaven een belangrijke plaats in de visie over het Stadshart heeft gekregen. Echter, wij constateren dat de keuze voor moderne architectuur en de mogelijkheden die worden geschapen voor hoogbouw van bij herhaling 30 meter langs de Eemhaven de recente investeringen in het toeristische karakter van de haven letterlijk gaan overschaduwen.  

In de schaduw flanerend langs het Manhattan aan de Eem?

Wie weleens in New York is geweest zal het volgende beeld nog wel herkennen … wandelen in een miljoenenstad waar je op veel plekken geen zon ziet door die enorme hoogbouw…! De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) wil hiermee alle burgers van Amersfoort laten weten dat Amersfoort met de huidige plannen rond het gebied van onze eeuwenoude historische haven een vergelijkbaar stadsbeeld te wachten staat.
Het lijkt wel alsof niemand oog heeft voor de hoogbouwplannen die de gemeente voor de historische Eemhaven en het Oliemolenkwartier, ook wel Nieuwe Stad genoemd, in petto heeft.  Op dit moment ontmoeten wij elkaar nog in een zonnig en ruim Eemhavenkwartier waar creatieve ondernemers en restauranthouders met ruime terrassen floreren. Als de huidige bouwplannen doorgaan zal dit drastisch veranderen.