eemhaven 004

Over ons

Hoe ontstond de Stichting Vrienden van de Eem? 

In juni 2014 werd het plan voor de herbouw van een stelling-oliemolen de "Oliemolen"- ook bekend onder de naam 'De Rijzende Zon' - aan de Eemhaven in Amersfoort voor het eerst gepresenteerd. Omdat de plek - Blok 3 aan het Eemhavenplein - een zeer hoge financiële boekwaarde had, was er wel scepsis. Het advies was om een voorlopige kosten begroting te maken. Helaas kreeg het plan in de raad geen meerderheid om verder uitgewerkt te kunnen worden.

molen1Deze ontwikkelingen hebben een betrokken groep Amersfoorters op de been gebracht. Zij hadden - en hebben nog steeds - een andere visie voor dit eeuwenoude havengebied. De groep zag zich daarom genoodzaakt om zich te verenigen en een stichting - Stichting Vrienden van de Eemhaven, nu Stichting Vrienden van de Eem - op te richten om deze visie verder uit te dragen. Uiteraard doen zij deze werkzaamheden geheel onbezoldigd.
Klik hier voor meer informatie
Onze bestuursleden:

Ruud Luchtenveld

Ruud Luchtenveld 320

Voorzitter

Woonplaats Hoogland, Amersfoort

Na een juridische opleiding aan de Universiteit Utrecht, werkte ik aanvankelijk voor de KvK en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook was ik enige jaren advocaat. Maar de blauwe draad in mijn leven is toch politiek en openbaar bestuur. Ik was lang gemeenteraadslid en ook bijna 12 jaar wethouder in mijn geboortestad Amersfoort. Ook was ik ruim 8 jaar lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, lid van Provinciale Staten van Utrecht en wethouder (van buiten de raad) van Lelystad.

Ik heb grote affiniteit met ruimtelijke ontwikkelingen, leefbaarheid , toerisme en recreatie en verkeer. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van de Eem zet ik mij in om de kwaliteit van de prachtige Eemhaven en de relatie met de historische binnenstad van Amersfoort te behouden en waar mogelijk te versterken, waarbij ik uitdraag dat eventuele nieuwbouw met respect voor de haven, de historie en de leefomgeving behoort plaats te vinden.

Joke Sickmann

Joke Sickmann2

Bestuurslid

Woonplaats Amersfoort

Ik ben in Amsterdam geboren. In 1991 heb ik mij gevestigd in Amersfoort. Ik actief geworden in het Soesterkwartier. In 2000 heb ik samen met Jan Wery een fotoboek over het Sasje gemaakt. Het Sasje was het volks-wijkje vlak bij de Eem, achter de voormalige Oliemolen, nu Eemplein. In 2003 heb ik samen met enkele andere Amersfoorters Siesta (Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort) opgericht. Amersfoort is een zeer mooie en ook gastvrije stad, de geschiedenis ligt hier voor het oprapen!

Ik wil mij graag inzetten voor een leefbare samenleving. Ik geloof dat wij Amersfoorters, in respect voor elkaar en in goede samenwerking, veel tot stand kunnen brengen. De Eemhaven is een prachtig gebied. De Eem is van grote betekenis voor de geschiedenis en de ontwikkeling van onze stad. Het is voor mij beslist de moeite waard om mee te werken aan de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Eem.

Isabel Son

Penningmeester

Woonplaats Amersfoort

Ik ben econoom en business strateeg. Ik woon al ruim tien jaar in Amersfoort en in die tijd heb ik zeer veel zien veranderen in de stad. Natuurlijk is de ontwikkeling niet te stoppen en ook in Amersfoort is er behoefte aan woonruimte voor meer en meer mensen. Maar ik zoek naar een evenwichtige ontwikkeling van de stad, waar ruimte is om te wonen, werken én recreëren. We moeten met vooruitziende blik onze ruimte inrichten en letten op goede menselijke verhoudingen. Voor mij is een leefbare omgeving ook een mooie omgeving, waar je graag bent en geïnspireerd wordt. De verstedelijking is niet af te remmen, maar we hoeven niet te leven in een betonnen maanlandschap.

Amersfoort heeft een zeer lange historie en deze heeft veel te maken met de Eem. Daarom zet ik me graag in voor de SVE. Wat moet de ontwikkelingsrichting zijn van Amersfoort en wat de rol van de Eem rivier hierin? Toegang tot het water en de waterkant is voor het leefbaar houden van een verstedelijkte omgeving van groot belang. Vele steden gingen ons al voor - Barcelona, Parijs, New York, maar ook Gouda en Zwolle -. Ruimtelijke inrichting vraagt om afwegingen maken. Als bestuurslid SVE hoop ik aan deze discussie toegevoegde waarde te geven.

Paul Schulten

Bestuurslid

Woonplaats Amersfoort.

Ik woon nu al weer meer dan 25 jaar in Amersfoort, met erg veel plezier. Dat is langer dan in welke andere plaats ook, dus wel een bewijs dat mijn vrouw en ik ons  hier thuis voelen. Ik heb Sociale Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, hierdoor is mijn belangstelling voor steden en gebiedsontwikkeling al ontstaan. Ik heb jaren bij NS gewerkt in de ruimtelijke ontwikkelings. Nu werk ik als zelfstandig projectmanager met bijzondere aandacht voor gebiedsontwikkeling en mobiliteit. 

En wat brengt me bij de SVE? Ik woon in het Gildenkwartier, vlakbij de Eemhaven en de oude stad. Een prachtige plek met nog veel meer potentie, waar ik graag energie in wil steken. Van nabij zie ik hoe vitaal het gebied rond de Eemhaven zich ontwikkelt en hoe het water zo’n aantrekkingskracht heeft. Maar ik zie ook wel ontwikkelingen en initiatieven, die me zorgen baren. Ik wil graag mee helpen zoeken naar de beste mix tussen het nieuwe en behoud van het goede. Omdat ik beroepshalve veel met en voor overheden werk, vind ik het bovendien een verrijking voor mezelf om in een burgerinitiatief als de SVE mee te draaien. En ik hoop beide werelden te kunnen voeden.

Henk van Oostrum

Henk van Oostrum 5Bestuurslid

Woonplaats Jericho, Amersfoort

Hallo,

Daar ik een bewoner ben van de wijk Jericho in Amersfoort en aan de Eem woon op de Eemzijde en ik ook bijna dagelijks op de Eem vaar, wil ik me graag inzetten voor de stad en mijn woonomgeving. Daarom heb ik me aangesloten bij de SVE.

Jolande Drop

foto Jolande Drop   Secretaris

   Woonplaats Amersfoort
   Eigenaar en schipper van de Bolivar en Schuitjevaren.

   
    Ik vaar met groepen over de Eem in een varend monument;
    een bakdeksalonkruiser uit 1928. Een paar jaar geleden greep ik  de kans om van mijn droom werkelijkheid te maken, toen de Bolivar te koop stond. Ik was werkzaam als manager in de welzijnssector, maar droomde er niet van mijn pensioen daar te halen. De Bolivar was “love at first sight”. Dit is wat ik het liefste doe: mensen de sfeer op het water laten proeven.

De Eem is een prachtige, min of meer 'verborgen' rivier. Iedereen kent haar omdat je er met de auto overheen rijdt. De Eem vanaf een schip is een andere ervaring. De rimpelloze stilte van een zomeravond of de klotsende grijze massa van een winterochtend nadat de storm is overgetrokken, het is allemaal prachtig. Dat is ook mijn motivatie om me in te zetten voor een goed bereikbaar en toegankelijk water voor alle bewoners van Amersfoort. De Eem wordt ondergewaardeerd en te weinig mensen kennen de schoonheid van de rivier, die zo belangrijk was en is voor Amersfoort.